10 อันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของจีน (1)
  2012-10-11 15:12:25  cri

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนประกาศรายงานว่า ปัจจุบัน มีจำนวนนักเรียนจีนที่ศึกษาต่อต่างประเทศนั้น ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีกว่าร้อยละ 50 เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของจีน จากข้อมูล มหาวิทยาลัยของต่างประเทศรับสมัครนักศึกษาจะพิจารณาและให้ความสำคัญกับมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาและคะแนนGPAของผู้สมัคร ว่ามหาวิทยาลัยนั้นมีชื่อเสียงไหม คะแนนGPAสูงหรือไม่ ดังนั้น หากมองจากอีกแง่มุมหนึ่งว่า นักเรียนจีนที่ศึกษาต่อต่างประเทศสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจีนในแวดวงการศึกษาต่างประเทศ ต่อไปขอแนะนำ10 อันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของจีน ได้แก่ อันดับแรกคือ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยชิงหวา อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเหรินหมินต้าเสีย อันดับที่ 4 คือมหาวิทยาลัยฟู่ ตั้น อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยหนานไค อันดับที่ 6 มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยหนานจิงอันดับที่ 8 มหาวิทยาลัยเจียวทงเซี่ยงไฮ็ อันดับที่ 9 คือ มหาวิทยาลัยอู่ ฮั่น และอันดับที่ 10 มหาวิทยาลัยเทียนจิน

อันดับแรก มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

มหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดทั้งในและต่างประเทศ และถือเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยของจีนในระดับนานาชาติมาโดยตลอด ดังนั้น มหาวิทยาลัยปักกิ่งจึงมีนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศมากที่สุดของจีน ในจำนวนนี้ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยปักกิ่งมาโดยตลอด เพราะว่า นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของมหาวิทาลัยปักกิ่งมีชื่อเสียงที่สุดในจีน และมีชื่อเสียงระดับโลกด้วย แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักศึกษาด้านศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยปักกิ่งก็ได้รับความนิยมจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศมากยิ่งขึ้นด้วย นักศักษามหาวิทยาลัยปักกิ่งที่สมัครศึกษาต่อต่างประเทศเลือกมหาวิทยาลัยต่างประเทศระดับแนวหน้ามาโดยตลอดเช่นกัน เช่น มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดรับสมัครนักศึกษาจีนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยปักกิ่ง http://www.pku.edu.cn

อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยชิงหวา

ในอดีต ชาวต่างชาติไม่ค่อยรู้จักมหาวิทยาลัยชิงหวา ซึ่งส่วนใหญ่คิดว่ามหาวิทยาลัยชิงหวาเป็นมหาวิทยาลัยชิงหวาของไต้หวัน เพราะว่า มหาวิทยาลัยชิงหวามีชื่อภาษาอังกฤษว่า "TsinghuaUniversity" ส่วนมหาวิทยาลัยชิงหวาของไต้หวันมีชื่อภาษาอังกฤษว่า"National Tsing Hua University" พร้อมกับประเทศจีนได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้ทั่วโลกรู้จักจีนดีมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยชิงหวาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ส่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยชิงหวาที่ศึกษาต่อต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท และส่วนใหญ่เลือกมหาวิทาลัยด้านวิทยาศาสตร์

เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยชิงหวา http://www.tsinghua.edu.cn

อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศจีน

แม้ว่ามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศจีนมีจำนวนนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศน้อยกว่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยชิงหวา แต่ประสิทธิผลของผู้มีชื่อเสียงทำให้มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนมีชื่อเสียงมากขึ้นในต่างประเทศ เพราะว่า ปัจจุบัน พนักงานในวอลสตรีต์ส่วนใหญ่จบการศึกษาจากสถาบันนี้"made in มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศจีนhttp://www.ustc.edu.cn/

อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยฟู่ ตั้น

ในช่วงทศวรรษปี 1980 นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฟู่ ตั้นส่วนใหญ่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาชีวภาพ สาขาฟิสิกส์และสาขาคอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักศึกษาด้านศิลปศาสตร์ก็ตามมาและสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศ

เว็ปไซต์มหาวิทยาทลัยฟู่ ตั้นhttp://www.fudan.edu.cn/

Ying/kt

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
教育
v 10 อันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของจีน (2) 2012-10-11 15:34:36
v เก่าเล่าไป ใหม่บอกมา:การจบการศึกษาหมายถึงอะไร 2012-06-19 16:56:03
v ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยนั้นมีสุขและทุกข์สุขต่างกัน 2012-03-01 18:03:53
v สาระเบาๆ เล่าสู่กันฟัง เรื่อง เรียนอะไรในเป่ยต้า 2011-07-11 20:29:48
v สาระเบาๆ เล่าสู่กันฟัง เรื่อง พิธีรับปริญญา 2011-06-24 14:59:24
v จีนประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ขณะที่บัณฑิตจบใหม่หางานยาก 2011-05-27 15:21:38
v สาระเบาๆ เล่าสู่กันฟัง เรื่อง มหาวิทยาลัยในฝัน 2011-05-10 18:38:32
v นักศึกษาจีนนิยมประกอบธุรกิจส่วนตัว 2010-02-24 19:14:41
社会
v 10 อันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของจีน 2012-10-11 15:34:36
v 10 อันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของจีน 2012-10-11 15:12:25
v ผลข้างเคียงของการกินอาหารปิ้งย่างและทอด และกินเบียร์เป็นประจำ (2) 2012-09-13 16:46:42
v ผลข้างเคียงของการกินอาหารปิ้งย่างและทอด และกินเบียร์เป็นประจำ (1) 2012-09-13 16:44:54
v สิบอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของจีน (2) 2012-08-08 17:13:55
v สิบอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของจีน (1) 2012-08-08 17:12:12
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040