China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง

งานมหรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 5 (ภ)
• การประชุมโต๊ะกรมขององค์กรส่งเสริมการลงทุนของการประชุมผู้นำเอเซียยุโรปจัดขึ้นที่เมืองหนันหนิง 2008/10/22
• จีนยินดีพัฒนาความสัมพันธ์กับเวียดนามให้ดีขึ้น และรวดเร็ว 2008/10/22
• นายหลี่ เค่อเฉียง รองนายกรัฐมนตรีจีนพบปะกับนายเหงียน เติ้น หยุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม 2008/10/22
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่า จีนกับอาเซียนควรร่วมมือกันเพื่อรับมือกับวิกฤติการเงิน 2008/10/22
อ่านต่อ>>
 • ข้อควรทราบสำหรัีบการเข้าร่วมงานมหกรรมจีน-อาเซี่ยน
 • งานมหกรรมจีน-อาเซี่ยน
 • เมืองหนานหนิง(Nanning)
 • เมืองเป๋ยไห่(Beihai)
 • v งานมหกรรมจีน-อาเซียน 5 ครั้งทําให้กวางสีขึ้นชื่อในอาเซียน ดึงดูดนักท่องเทียวอาเซียนมาเที่ยวกวางสีมากขึ้น 2008/11/21
  v ไทยเข้าร่วมงานมหกรรมจีนอาเซียนแสวงหาโอกาสการค้ามากยิ่งขึ้น 2008/11/07
  v งานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ ๕ จัดขึ้นที่นครหนานหนิงของจีน 2008/10/22
  อ่านต่อ>>
  • บทให้สัมภาษณ์รักษาการกงสุลใหญ่ไทย ณ นครหนานหนิง 2008/10/21
  • งานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 4 ได้รับคำชื่นชมอย่างกว้างขวาง(ภ) 2007/10/31
  อ่านต่อ>>

  งานมหรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 5 (ภ)

  งานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 4 ปิดลง(ภ)

  ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านความร่วมมือและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอุตสาหกรรมป่าไม้ระหว่างจีนกับอาเซียน(ภ)

  กล้วยไม้ไทยส่งกลิ่นหอมทั่วงานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 4 (ภ)
  อ่านต่อ>>
  • จีนกับอาเซียนร่วมมือกันในด้านการขจัดความยากจน 2007/10/30
  • โลจิสติกส์จีนกับอาเซียนเกินหนึ่งแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ 2007/10/29
  • กล้วยไม้ไทยส่งกลิ่นหอมทั่วงานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 4 (ภ) 2007/10/29
  • งานแถลงข่าวของงานมกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่สี่จัดขึ้นเมืองหนานหนิง 2007/10/27
  • ศูนย์ฝึกอบรมสตรีจีน-อาเซียนจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ (ภ) 2007/10/27
  • กวางสีส่งเสริมความร่วมมือด้านท่าเรือและการขนส่งลำเลียงทางน้ำกับประเทศอาเซียน 2007/10/26
  • เมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองฮ่องกง มณฑลไต้หวันและประเทศไทยร่วมกันลงนามในข้อตกลงประกันคุณภาพการท่องเที่ยว 2007/10/26
  • ผู้จัดซื้อทั้งจีนและต่างชาติจะมาเข้าร่วมงานมหกรรมจีน–อาเซียนครั้งที่ 4 กว่า 2 หมื่นคน 2007/10/25
  • วิสาหกิจไทยใช้โอกาสงานมหกรรมจีน-อาเซียนเข้าตลาดจีน(ภ) 2007/10/25
  • งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งที่ ๔ เน้นความร่วมมือด้านการพัฒนาท่าเรือ 2007/10/23
  อ่านต่อ>>

  ลิงก์รายการ"จีนกับอาเซี่ยน"

  ลิงก์รายการ"การเดินทางเพื่อความร่วมมือจีน–อาเซียน"
  ยูนนานของจีนกับอาเซี่ยน
  กวางสีของจีนกับอาเซี่ยน