China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
 
v การเปิดประเทศหนทางสู่ความทันสมัย 2009/09/24
v 30 ปีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับต่างประเทศ 2008/10/28
v จีนผลักดันการปฏิรูปชนบทรอบใหม่ 2008/10/27
v เขตดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำแยงซียังจะนำหน้าในกระบวนการการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนต่อไป 2008/10/16
v จีนผลักดันการปฏิรูปชนบทรอบใหม่ 2008/10/13
v รัฐวิสาหกิจกลายเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจจีนในช่วง 30 ปีแห่งการปฏิรูปและเปิดประเทศ 2008/10/08
v จุดสะท้อนการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในช่วง 30 ปีแห่งการดำเนินโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศ (2) 2008/07/02
v จุดสะท้อนการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในช่วง 30 ปีแห่งการดำเนินโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศ (1) 2008/06/25
v ภูมิหลังการเปิดประเทศคือความมั่นใจ 2008/05/28
v ความก้าวหน้าทางการเมืองจีนที่พิสูจน์ได้ 2008/05/27
v จีนเริ่มต้นการปฏิรูปองค์กรคณะรัฐมนตรีรอบใหม่ 2008/03/12
v จีนพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาการค้าต่างประเทศ 2008/01/17
v จีนจะเน้นสาธารณประโยชน์และความเที่ยงธรรมในการปฏิรูประบบสาธารณสุข 2008/01/10
v ประชาชนจีนร่วมกันใช้ผลสำเร็จจากการปฏิรูปและการพัฒนา 2007/12/24
v โครงสร้างและรูปแบบในการติดต่อกับพรรคการเมืองต่าง ประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนับวันมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 2007/10/10
v กิจการวัฒนธรรมของจีนเปิดสู่ภายนอกมากขึ้ัน 2007/10/05
v จีนปรับปรุงระบบการจัดหางานและการเดินทางไปทำงานต่างประเทศให้ดีขึ้น 2007/09/21
v จีนเสริมสร้างการบริการทางการเงินให้ดีขึ้น 2007/08/29
v นายกรัฐมนตรีลาวว่าจะเรียนรู้ประสบการณ์ของจีน ยืนหยัดการปฏิรูปและเปิดประเทศออกสู่ภายนอก 2007/08/24
v จีนแสวงหาทางใหม่เพื่อปฏิรูประบบการเงินในชนบท(ภ) 2007/07/06
v การปฏิรูปธนาคารพาณิชย์รัฐของจีนเข้าสู่ช่วงสำคัญที่สุด 2007/03/23
v จีนจะเปิดตลาดการท่องเที่ยวให้กว้างขึ้น 2007/02/26
v การปฏิรูปและการเปิดประเทศเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจีน(ภ) 2007/02/19
v จีนจะดำเนินนโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศต่อไปหลังจากจีนเข้าร่วมองค์การการค้าโลกเป็นเวลา 5 ปี 2006/12/11
v จีนจะเปิดกิจการเงินเหรินหมินปี้กับธนาคารทุนต่างประเทศอย่างทั่วด้าน 2006/11/16
v งานแสดงสินค้าส่งออกของจีนได้รับการพัฒนาท่ามกลางการปฏิรูป(ภาพ) 2006/10/27
v องค์การกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกยืนยันผลสำเร็จด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปการเงินของจีน 2006/09/15
v การปฏิรูประบบอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวนครบรอบหนึ่งปี 2006/07/21
v จีนจะปฏิรูปและปรับปรุงตลาดหลักทรัพย์เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน 2006/02/10
v จีนจะเร่งปฏิรูประบบพลังงานเพื่อประกันความมั่นคงด้านพลังงาน 2005/12/28
1 2