เก่าเล่าไป ใหม่บอกมา:ฉางซา เมืองที่มีความสุขที่สุดของจีนปี 2015
  2016-02-25 18:49:29  cri

ผลสำรวจเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมืองและเศรษฐกิจจีนประจำปี 2015 ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า 10 อันดับเมืองที่มีความสุขที่สุดของจีน ได้แก่ ฉางซา(เมืองเอกมณฑลหูหนาน) อู่ฮั่น(เมืองเอกมณฑลหูเป่ย) เหอเฟย(เมืองเอกมณฑลอันฮุย) เจิ้งโจว(เมืองเอกมณฑลเหอหนาน) หลานโจว(เมืองเอกมณฑลกันซู่) ฮูเหอเฮ่าเท่อ(เมืองเอกเขตปกครองตนเองมองโกลเลียใน) อูหลู่มู่ฉี(เมืองเอกเขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเจียง) สือเจียจวง(เมืองเอกมณฑลเหอเป่ย) หนานหนิง(เมืองเอกเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี) และหนานจิง(เมืองเอกมณฑลเจียงซู)

สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีช่องเศรษฐกิจการเงิน บริษัทไปรษณีย์จีน และกรมสถิติแห่งชาติ ได้ร่วมกันทำสำรวจสอบถามประชากรจีนใน 104 เมืองทั่วประเทศร่วม 100,000 ครัวเรือนเกี่ยวกับความรู้สึกในการดำเนินชีวิตประจำวัน ความมั่นใจในเรื่องรายรับ ความสามารถในการจับจ่าย การลงทุนบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมาผู้ตอบสำรวจจากทั่วประเทศจีน มีร้อยละ 50.81ระบุว่ารู้สึกมีความสุขดี ซึ่งชาวฉางซาที่ตอบสำรวจมีถึงร้อยละ 65.63 ระบุว่าสุขดี สูงกว่าระดับเฉลี่ยของทั้งประเทศเกือบร้อยละ 15 ในจำนวนนี้ชาวฉางซาร้อยละ 18.8 ระบุว่าพึงพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันมากด้วย

ป้อมปราการโบราณ "เทียนซินเก๋อ" เมืองฉางซา

แน่นอนว่า คำจัดความของ "ความสุข" ในสายตาของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไป สำหรับชาวฉางซาเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของตน คือ เรื่องสุขภาพร่างกาย ชีวิตครอบครัว และสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งสำคัญสุด และเห็นว่าเรื่องรายได้มีผลต่อความสุขต่ำกว่าระดับเฉลี่ยของทั้งประเทศ โดยรายได้เฉลี่ยปี 2015 ของชาวเมืองฉางซาอยู่ที่ 34,860 หยวน เพิ่มจากปี 2010 เป็นจำนวนสุทธิ 12,046 หยวน ส่วนรายได้เฉลี่ยของเกษตรกรอยู่ที่ 23,601 หยวน

การมีเงินเก็บเพิ่มขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ย่อมนำมาซึ่งความสุขที่เพิ่มขึ้น แต่เงินน้อยจำนวนคนที่รู้สึกว่ามีความสุขก็ยังเพิ่มขึ้นได้นั้น อาจกล่าวได้ว่าเงินมีมากน้อยไม่สำคัญ ขอให้พอใช้เป็นพอ ดังนั้น ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาคนเมืองอย่างปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กว่างตงจึงไม่ติดอันดับ 1 ใน 10 ผิดกับฉางซาที่ติดอันดับต่อเนื่องกันมาถึง 8 ปีแล้ว

 

"เกาะส้ม" สวนพักผ่อนหย่อนใจที่เปิดให้เข้าฟรี เมืองฉางซา

ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่า เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคแห่งอินเตอร์เน็ต แต่ละคนได้รับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ โดยผู้คนที่อยู่ในเมืองที่มีความสุขเหล่านี้ นอกจากสนใจเรื่องสุขภาพ ความเป็นอยู่ของตนและคนในครอบครัวแล้ว ยังติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองสำคัญๆ ด้วย อาทิ การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น การที่เงินหยวนจะเป็นสกุลเงินสากล การยื่นขอเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกฤดูหนาวของปักกิ่ง การที่นักวิทยาศาสตร์จีนได้รับรางวัลโนเบล เป็นต้น และรู้จักหาความสำราญจากอาหาร แฟชั่นความสวยความงาม รวมถึงมีความสนุกสนานเป็นพื้นฐานของอารมณ์

นอกจากนี้ เนื่องจากปัจจุบันการบุกเบิกประกอบธุรกิจด้วยตนเองเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของชาวเมืองทั่วไป ซึ่งผลสำรวจก็ชี้ให้เห็นว่า คนที่เป็นเจ้าของกิจการรู้สึกมีความสุขมากกว่าคนที่เป็นลูกจ้าง รวมถึงในประเด็นที่ว่า จีนเปิดกว้างนโยบายลูกคนที่สองแล้ว ผลสำรวจพบว่าครอบครัวที่มีลูกสองคนรู้สึกว่ามีความสุขมากกว่า ครอบครัวที่ไม่มีลูกหรือมีลูก 3 คนขึ้นไปเล็กน้อยด้วย เป็นต้น

ทั้งนี้ การทำสำรวจดังกล่าว เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2006 เพื่อรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงและรับฟังเสียงความคิดเห็นของประชาชน โดยแต่ละปีมีการแจกแบบสอบถามนับแสนชุด และได้รับการตอบกลับเป็นสัดส่วนเฉลี่ยถึงร้อยละ 85 นับว่าเป็นผลสำรวจที่มีกลุ่มตัวอย่างและการ��อบกลับมากที่สุดของจีน

เก่าเล่าไปใหม่บอกมา โดย วังฟ้า 羅勇府

 

ลิงค์เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

เก่าเล่าไป ใหม่บอกมา:10ปัจจัยส่งสุขคนจีนปี 2013

http://thai.cri.cn/247/2013/11/19/225s215633.htm

 

หูหนานกับการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม @ เมืองฉางซา

http://thai.cri.cn/247/2015/09/15/121s235741.htm

 

หูหนานกับการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม @ เกาะส้ม

http://thai.cri.cn/247/2015/09/16/121s235776.htm

 

เก่าเล่าไป ใหม่บอกมา:อันดับเมืองเงินเดือนบัณฑิตจีน ปี 2013

http://thai.cri.cn/247/2013/12/19/225s216475.htm

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
泰国
v เก่าเล่าไป ใหม่บอกมา:ปักกิ่ง"หยวนเซียว"ฟ้าใสสุดในรอบ 4 ปี 2016-02-23 18:08:29
v เก่าเล่าไป ใหม่บอกมา:เก็บตกประเด็นร้อนช่วงตรุษจีน 2016 2016-02-18 18:02:59
v เก่าเล่าไป ใหม่บอกมา:ส่งสุขอวยพรตรุษจีน(2) 2016-02-11 18:09:02
v เก่าเล่าไป ใหม่บอกมา:ส่งสุขอวยพรตรุษจีน (1) 2016-02-09 17:08:30
v เก่าเล่าไป ใหม่บอกมา:นับถอยหลังสู่ "ชุนหว่าน 2016" 2016-02-02 18:34:00
v เก่าเล่าไป ใหม่บอกมา:เผ็ดคลายหนาวกับคลื่น EZFM 2016-01-28 23:10:23
v เก่าเล่าไป ใหม่บอกมา:เมื่อภาคใต้จีนมีหิมะตก 2016-01-26 18:58:06
v เก่าเล่าไป ใหม่บอกมา:ปี2015ใต้ดินปักกิ่งยึดของต้องห้ามได้กว่า2แสนชิ้น 2016-01-21 20:00:18
v เก่าเล่าไป ใหม่บอกมา:อาหารปักกิ่งบ้านๆ ที่โปรดปรานจักรพรรดิจีน(2) 2016-01-19 17:57:23
v เก่าเล่าไป ใหม่บอกมา:อาหารปักกิ่งบ้านๆ ที่โปรดปรานจักรพรรดิจีน (1) 2016-01-14 17:47:03
v เก่าเล่าไป ใหม่บอกมา:ปักกิ่งเตรียมเพิ่มจุด "แยกขยะสะสมแต้ม" 2016-01-12 18:11:20
v เก่าเล่าไป ใหม่บอกมา:คำจำกัดความปี 2015 ของคุณคืออะไร 2016-01-07 17:31:11
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040