เก่าเล่าไป ใหม่บอกมา:ลดปริมาณเกลือและน้ำมันในอาหารวันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีในวันหน้า
  2012-08-17 15:58:54  cri

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขจีน ได้แถลงถึงรายงานผลตัวเลขทางสถิติว่าปัจจุบันประเทศจีนมีพลเมืองที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังถึง 260 ล้านคน คิดเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตถึง 85% โดยอัตราผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่นับวันมีแต่จะเพิ่มสูงขึ้น สืบเนื่องจากการพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้องของคนในสังคมปัจจุบันเป็นสำคัญนั่นเอง ดังนั้น เมื่อย่างเข้าสู่วัยชราจึงมีโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าถามหาก็เพราะการสะสมมาตั้งแต่เมื่อยังหนุ่มสาว

การพัฒนาประเทศสู่ภาคอุตสาหกรรม การปรับยกระดับคุณภาพเมือง รวมถึงอัตราย่างเข้าสู่วัยชราที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประเทศจีน ส่งผลให้อัตราการป่วยเป็นโรคเรื้อรังของประชาชนเพิ่มสูงขึ้นด้วย ซึ่งจากตัวเลขที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศแสดงให้เห็นถึงสภาพการณ์ที่น่าหนักใจอยู่ไม่น้อย เพราะเป็นสาเหตุการตายของประชาชนในปัจจุบันที่มีอัตราส่วนสูงถึง 85% ของทั้งหมด และนำไปสู่การต้องทนทุกข์ทรมานจากการเจ็บไข้ได้ป่วยถึง 70% ของการเจ็บป่วยทั้งหมด ทำให้พลเมืองต้องประสบปัญหาความยากจนหรือหวนสู่ความยากจนเพราะการเจ็บป่วย

และอาจเนื่องเพราะความเป็นอยู่ในอดีตของชาวจีนที่ลำบากยากเข็ญกว่าปัจจุบัน การรับประทานเนื้อสัตว์ ปลา น้ำมัน ไม่ได้มีหารับประทานกันได้ง่ายๆ เรียกว่า หากได้ทานแล้วย่อมเป็นการเสริมบำรุงร่างกายยิ่งทานได้บ่อยยิ่งดี ประกอบกับนับแต่สมัยโบราณประเทศจีนให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารการกินอย่างมาก ถือว่าเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยการประดิษฐ์คิดค้นและสร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน แต่การปรุงแต่งให้ดูสวยงามและทานได้รสอร่อยถูกปากแต่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการนั้น ย่อมไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายของผู้ทาน ค่านิยมที่ไม่ถูกหลักนี้หากไม่คิดจะปรับเปลี่ยน สภาพการณ์ที่เลวร้ายย่อมปรากฏให้เห็นได้ในไม่ช้า

ซึ่งตัวเลขทางสถิติระบุว่า อัตราส่วนของประชากรวัยผู้ใหญ่ของจีนมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานอยู่ที่ 22.8% และถูกจัดว่าอ้วนเท่ากับ 7.1% คิดเป็นจำนวน 200 ล้านคนและ 60 ล้านคน ซึ่งถ้าเทียบกับปี 1992 แล้ว อัตราส่วนของประชากรวัยผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักตัวเกินเพิ่มขึ้น 39% และถูกจัดว่าอ้วนเพิ่มขึ้นถึง 97% เลยทีเดียว ส่วนอัตราส่วนผู้ที่มีระดับไขมันในเส้นเลือดเกินกว่าปกติเท่ากับ 18.6% คิดเป็นจำนวน 160 ล้านคน ส่วนอัตราส่วนผู้ที่ป่วยเป็นความดันโลหิตสูงเท่ากับ 18.8% โดยชาวชนบทมีอัตราส่วนการเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้น มีอัตราส่วนที่แตกต่างกับชาวเมืองไม่มากแล้ว ส่วนผู้ป่วยโรคเบาหวานมีอัตราส่วนที่ 2.6% คิดเป็นจำนวน 20 ล้านคน

ดังนั้น คติประจำใจของผู้ปรุงอาหารทั้งหลายที่ว่า "ใส่น้ำมันมากผัดผักไม่เสีย" จะผัดผักจานนึงต้องใส่น้ำมันรองไว้ก้นกะทะเกือบ 50ml นั้น จึงเป็นความคิดที่น่าจะโละทิ้งไปได้แล้ว เพราะทำให้ผัดผักได้อร่อยไม่เสียจริงแต่เห็นท่าจะแย่ต่อสุขภาพเป็นที่แน่นอนด้วยเช่นกัน ซึ่งคนงานก่อสร้างหรือผู้ใช้แรงงาน มักชอบทานอาหารรสเค็มจัด น้ำมันเยิ้ม เพราะรู้สึกว่าทานได้อิ่มอร่อยทำให้มีแรง เหมือนกับที่คนทั่วไปต่างรู้สึกชอบทานของทอด ทั้งๆ ที่รู้ว่าเป็นอาหารขยะ แต่เพราะรสชาติที่อร่อยถูกปาก จึงทำให้หลายคนยากระงับใจไหว

การรับประทานเค็มก็เป็นอีกหนึ่งความเคยชินของชาวจีน โดยเฉพาะจีนทางเหนือ ที่เมื่อปรุงอาหารแล้วต้องใส่เกลือลงไปด้วยจึงจะได้รสได้ชาติ หลายพื้นที่ของจีนชอบนักกับการทานอาหารหมักอาหารดองเค็ม ต่างๆ อาทิ ปลาเค็ม เนื้อเค็ม ผักดอง ซึ่งจะว่าไปเกลือก็มีหน้าที่สำคัญต่อร่างกายที่ไม่ทานก็ไม่ได้ ถ้าร่างกายได้รับในปริมาณที่น้อยไปจะทำให้ระดับโซเดียมในร่างกายต่ำเกิน ทำให้ไม่รู้สึกอยากอาหาร มือไม้ไม่มีแรง เกิดอาการวิงเวียน เป็นต้น แต่การบริโภคเกลือที่มากเกิน ชอบรับประทานรสเค็มจัดนั้น เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูง และในวงการแพทย์ก็มีการวิจัยแล้วพบว่า การบริโภคเกลือที่มากเกินย่อมไม่เป็นผลดีต่อระบบไต และจะทำให้หัวใจห้องซ้ายโต รวมถึงนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคกระดูกพรุน หลอดเลือดแข็งตัว โรคหอบหืด เป็นต้น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ควรลดปริมาณการบริโภคเกลือจาก 10 กรัมต่อวันต่อคนเป็น 5 กรัม และให้ใช้เครื่องปรุงรสอย่างอื่นแทนการใช้เกลือ อาทิ จิ๊กโฉ่ว จะเป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายมากกว่า

ส่วนปริมาณน้ำมันที่ควรจะบริโภคเข้าสู่ร่างกายนั้นควรจะอยู่ 25 กรัมต่อคนต่อวัน แต่ผลการสำรวจทั่วประเทศพบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว ตกอยู่ที่ 44 กรัมต่อคนต่อวันเกินกว่ามาตราฐานไปมากทีเดียว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ยืนยันว่า การบริโภคน้ำมันเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายเช่นเดียวกับเกลือ ทำให้รู้สึกอิ่ม เป็นที่มาของกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย ดังนั้น หากงดไม่บริโภคเลยก็ย่อมเป็นผลเสียต่อร่างกาย แต่บริโภคเกินความต้องการก็จะส่งผลต่อหัวใจ สมอง และหลอดเลือด ทำให้เกิดการเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ ตามมาได้ ผลงานวิจัยระบุว่า เกือบ 90%ของผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง มีความเกี่ยวพันกับการบริโภคน้ำมันที่ไม่เหมาะสม การบริโภคที่มากเกินจะไม่แสดงผลให้เห็นได้ในระยะอันใกล้ จวบเมื่อสะสมนานวันเข้าจนแสดงออกถึงอาการของโรคแล้วก็ยากที่จะกลับคืน ด้วยเหตุนี้ไม่น้อยรายเมื่อย่างเข้าสู่วัยกลางคนหรือวัยชราจึงได้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นให้เห็น ดังนั้น เริ่มปฏิบัติจริงด้วยการหันมากินอาหารดีที่ไม่เค็มจัดและไม่มันเกินเสียแต่วันนี้ เพื่อผลดีต่อสุขภาพในอนาคตของตนและคนรอบข้างกัน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
卫生
v อาหารบำรุงสุขภาพ บำรุงได้จริงหรือไม่ 2012-08-16 18:10:20
v อินทนิล อินไชน่า : กินผักดีกว่า 2012-08-13 17:11:18
v คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง 2012-08-13 16:57:15
v รับประทานอาหารตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อป้องกันมะเร็ง (2) 2012-08-06 16:06:40
v 8 ขั้นตอนต่อวันเพื่อสุขภาพ (3) 2011-11-18 14:19:32
v 8 ขั้นตอนต่อวันเพื่อสุขภาพ (2) 2011-11-18 14:19:04
v 8 ขั้นตอนต่อวันเพื่อสุขภาพ (1) 2011-11-17 18:55:31
v รับประทานอาหารอย่างไรจึงจะเป็นผลดีต่อสุขภาพ 2011-03-31 16:37:41
泰国
v เก่าเล่าไป ใหม่บอกมา:คำถามปวดตับสำหรับคุณผู้ชาย "แม่กับเมียตกน้ำจะเลือกช่วยใครก่อน?" 2012-08-14 16:57:38
v เก่าเล่าไป ใหม่บอกมา:ม.เซี่ยเหมินเตรียมเปิดสอนวิชา "ปีนต้นไม้" อีกหนึ่งวิชาเลือกตัวใหม่ต่อจาก "ตีกอล์ฟ" 2012-08-10 17:17:50
v เก่าเล่าไป ใหม่บอกมา:ดับร้อนผ่อนกระหายกับซุ้มแจกน้ำชา "ฝูฉา" ณ เวินโจว 2012-08-07 15:41:25
v แฟนต้าฯพาตะลุย:รายการเหนียนไต้ซิ่ว Generation Show : โอลิมปิก (2) 2012-08-03 16:59:02
v แฟนต้าฯพาตะลุย:รายการเหนียนไต้ซิ่ว Generation Show : โอลิมปิก (1) 2012-07-31 16:26:48
v เก่าเล่าไป ใหม่บอกมา:กิจการศูนย์ล้างรถปักกิ่งงานหนักและค้อนทุบกระจกรถขายดี หลังปักกิ่งเจอวิกฤตฝนตกหนัก "21 ก.ค." 2012-07-27 18:50:31
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040