จีนปริทรรศน์: ส่องสองสภาฯ จีน ผ่านมุมมองของอัครราชทูตไทย ประจำประเทศจีน
  2012-03-14 17:03:57  cri

 

(จากซ้าย) ผู้เขียน, วรวุธ สมุทรกลิน (เลขานุการเอก), ชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ (อัครราชทูตที่ปรึกษา), วราวุธ ชูวิรัส (อัครราชทูต), สวู่ ผิงผิง (ผู้ดำเนินรายการ), ลู่ จวิ้น(โปรดิวเซอร์), เหอ สี่หลิง(ผู้อำนวยการภาคภาษาไทย) และสุชารัตน์ สถาพรอานนท์ (ผู้เชี่ยวชาญภาคภาษาไทย)

ขณะนี้การประชุม "สองสภาฯ" ซึ่งก็คือสภาประชาชนแห่งชาติและสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนกำลังดำเนินมาถึงในช่วงสัปดาห์สุดท้าย ซึ่งมีการกำหนดการดำเนินงานสำคัญหลายเรื่อง เพราะรัฐบาลจีนชุดปัจจุบันกำลังวางแผนการผ่องถ่ายอำนาจให้กับผู้บริหารชุดใหม่ที่กำลังจะมีการเปลี่ยนผ่านในปลายปีนี้

นอกจากนี้ ในส่วนของนโยบายเศรษฐกิจซึ่งจีนกำลังถูกจับตามองจากทั่วโลก ก็มีการปรับระดับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจประชาชาติลงตามที่มีการคาดการณ์ไว้จากทั่วโลก เนื่องด้วยมีความร้อนแรงเกินไป โดดยในวันแรกของการประชุมสองสภาฯ นายกรัฐมนตรีจีนเวิน เจียเป่า ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าจะลดลงมาที่ร้อยละ 7.5 ซึ่งรายงานนี้ถูกนำไปพาดหัวในหนังสือพิมพ์ฉบับดังๆ ของโลกหลายฉบับ เพราะกระแสโลกกำลังอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอย หากจีนร้อนแรงอยู่ฝ่ายเดียว นอกจากไม่เป็นผลดีต่อการค้าโลกแล้ว จีนเองก็ต้องประสบกับภาวะเงินเฟ้อ ค่าครองชีพของคนในประเทศจะถีบสูงขึ้นจนรายได้ปกติปรับตัวตามไม่ทัน ดังนั้นหลังจากที่ประกาศอัตราเติบโตในระดับมหภาคแล้ว รัฐบาลก็ได้ออกนโยบายส่งเสริมการสร้างสังคมในชนบทให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น มีความเป็นเมือวงมากขึ้น เน้นสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ ให้ดี ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ระบุอย่างชัดเจนว่าจะมุ่งพัฒนาลงไปในพื้นที่ที่ปรพชาชนมีความต้องการมากที่สุดเป็นอันดับแรก ซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกยกไปรายงานในสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลกเช่นกัน

สาเหตุที่การประชุมสองสภาฯ ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นจากนานาประเทศ ก็เพราะปัจจุบันได้กลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และในเวทีการเมืองโลกจีนก็เริ่มเข้าไปมีบทบาทของตัวเองมากยิ่งขึ้น เพราะเริ่มมีการเข้าไปดูแลผลประโยชน์ของชาวจีนที่ขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศมากขึ้น

แน่นอนว่าในส่วนของประเทศไทยและชาวไทย ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจีน ซึ่งเรามีความสัมพันธ์กันมายาวนานทั้งในแง่การเมืองและเศรษฐกิจ จึงย่อมต้องมีการติดตามความเคลื่อนไหวของยักษ์ใหญ่แห่งโลกตะวันออกนี้อย่างไม่วางตา

ในระดับวิชาการ ไทยมีการตั้งศูนย์จีนศึกษาขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆ หลายแห่ง ในระดับการค้าการลงทุน มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับจีนขึ้นมาโดยเฉพาะ ในระดับประชาชนมีการไปมาหาสู่กันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระดับสื่อมวลก็มีการรายงานข่าวและตั้งคอลัมน์เกี่ยวกับจีนเป็นการเฉพาะขึ้นมาหลายสื่อหลายแห่ง และในระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เราก็มีนักการทูตที่สนใจเรื่องจีนและคอยกระชับความสัมพันธ์ให้เป็นไปด้วยดี

เช่นเดียวกับท่านวราวุธ ชูวิรัส อัครราชทูตไทย ประจำประเทศจีน แม้จะมาประจำอยู่จีนได้เพียงสองปีเศษ แต่ก็ได้เห็นก้าวแห่งการพัฒนาของจีนอย่างชัดเจน และสัมผัสความเคลื่อนไหวต่างๆ อย่างแจ่มชัด ทั้งด้วยการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วยตนเอง ได้สนทนากับบุคคลระดับผู้นำของจีนและไทย ได้ศึกษาแนวนโยบายของประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในการประชุมสองสภาฯ แต่ละปี เป็นเรื่องที่นักการทูตในจีนระดับต่างๆ พลาดที่จะติดตามไม่ได้ เพราะแผนการดำเนินงานของสองสภาฯ จีน เปรียบเสมือแผนที่การเดินทางที่ชัดเจนและไม่เคยบิดเบี้ยว สิ่งที่กล่าวและแถลงในแต่ละปี จะถูกนำไปปฏิบัติตามอย่างมีขั้นตอนเสมอมา ทำให้ทราบว่าจีนกำลังจะก้าวไปสู่ทิศทางใดในปีต่อไป

ดังนั้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา เมื่อถูกรับเชิญจากซีอาร์ไอ ภาคภาษาไทยให้มาบันทึกเทปวิดีโอในรายการ "ส่องสองสภาฯ" ท่านอัครราชทูตฯ จึงเล่าถึงความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ออกมาได้ชัดเจน เต็มเปี่ยมไปด้วยข้อมูล และวิเคราะห์แนวนโยบายต่างๆ ของจีนออกมาได้อย่างน่าสนใจยิ่ง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา นายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีนได้รายงานการดำเนินงานของรัฐบาลในที่พิธีเปิดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ไม่ทราบว่าท่านติดตามฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรในภาพรวมต่อรายงานนี้

- ท่านนายกเวิน เจียเป่า กล่าวสรุปผลการทำงานในรอบปีที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจนมาก ซึ่งการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเป็นปีที่สำคัญมาก เพราะเป็นปีแรกของการปฏิบัติตามแผนฯ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 12 ในรอบปีที่ผ่านมานั้น แสดงให้เห็นความโดดเด่นในการดำเนินงานของรัฐบาลจีนเป็นอย่างมาก เพราะว่าในภาพรวมแล้วประเทศจีนสามารถดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก เมื่อคำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังประสบปัญหาทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาและยุโรป แต่ว่าในประเทศจีนกลับสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวเองให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้แล้ว ยังเห็นได้ชัดในคำกล่าวของท่านนายกเวิน เจียเป่าว่าในรอบปีที่ผ่านมา จีนเองก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนโครสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศตนเอง และเน้นในด้านการพัฒนาสังคมมากยิ่งขึ้น โดยเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีส่วนในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการคำนึงถึงความเป็นอยู่ทางด้านสังคม และทางด้านประชาชนให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ทั้งระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณสุข ก็เห็นได้ชัดว่ามีการดำเนินการเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีการเน้นในการศึกษา วัฒนธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของสิ่งที่เราเรียกว่า "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" (Creative Economy) ซึ่งประเทศจีนมีความมุ่งเน้นในด้านดังกล่าวนี้อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาประเทศจีนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

1 2
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040