China Radio International

ฉงชิ้งเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองเป็นเมืองขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง ครบรอบ 10 ปี(ภ) 2007/06/18
 • ปี 2007 งานวิศวกรรมซานเสียปลอดอุบัติเหตุตลอดปี
 •  2008/01/07
 • ฉงชิ้งเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองเป็นเมืองขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง ครบรอบ 10 ปี(ภ)
 •  2007/06/18
 • ปีนี้ นครฉงชิ่งจะจัดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์
 •  2007/06/07
 • นครฉงชิ่งคุ้มครองผู้ใช้แรงงานในช่วงอากาศร้อนเป็นพิเศษ(ภ)
 •  2007/05/09
 • นักศึกษาหญิง 30 คนจากมหาวิทยาลัยซีหนันในนครฉงชิ่งบริการเช็ดรองเท้าเพื่อหารายได้บริจาคแก่นักศึกษายากจน(ภ)
 •  2007/05/03
 • เมืองจุงกิงก่อสร้าง"ท่าเรือบันไดเลื่อน"แห่งแรกในแม่น้ำแยงซี
 •  2007/04/23
 • นครจุงกิงเปิดบริการใหม่แก้ปัญหาความอึดอัดใจของสตรี
 •  2006/11/24
 • จีนจะเปิดสายการบินจากนครฉงชิ่งถึงกรุงเทพฯโดยตรงก่อนสิ้นปี 2006
 •  2006/11/15
  อ่านต่อ>>
  v อุปนิสัยเผ็ดและชาของชาวฉงชิ่ง
   
   2007/06/15
  v มองการก่อสร้างนครฉงชิ่งในทุกๆด้าน 2007/06/14
  v จุงกิง เมืองที่มีเสน่ห์แห่งภูเขาและน้ำ 2007/06/13
  v การพัฒนาทางเศรษฐกิจของนครฉงชิ่ง 2007/06/12
  v ฉงชิ่ง-นครขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางอายุน้อยที่สุดของจีน (1) 2007/06/11
  อ่านต่อ>>

  ตำแหน่งทางภูมิประเทศของของนครฉงชิ่ง
  สภาพโดยทั่วไปของนครฉงชิ่ง

  ตั้งฉงชิ่งเป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง(1)

  ตั้งฉงชิ่งเป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง(2)

  ตั้งฉงชิ่งเป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง(3)

  แสงไฟหลากสีเฉลิมฉลองนครฉงชิ่งเป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางครบรอบ 10 ปี(1)

  แสงไฟหลากสีเฉลิมฉลองนครฉงชิ่งเป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางครบรอบ 10 ปี(2)

  แสงไฟหลากสีเฉลิมฉลองนครฉงชิ่งเป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางครบรอบ 10 ปี(3)

  แสงไฟหลากสีเฉลิมฉลองนครฉงชิ่งเป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางครบรอบ 10 ปี(4)

  แสงไฟหลากสีเฉลิมฉลองนครฉงชิ่งเป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางครบรอบ 10 ปี(5)

  ท่วงทำนองและโฉมหน้าของนครฉงชิ่ง(9)

  ท่วงทำนองและโฉมหน้าของนครฉงชิ่ง(8)

  ท่วงทำนองและโฉมหน้าของนครฉงชิ่ง(7)

  ท่วงทำนองและโฉมหน้าของนครฉงชิ่ง(6)

  ท่วงทำนองและโฉมหน้าของนครฉงชิ่ง(5)
  อ่านต่อ>>

  เสน่ห์ของนครฉงชิ่ง(7)

  เสน่ห์ของนครฉงชิ่ง(6)

  เสน่ห์ของนครฉงชิ่ง(5)

  เสน่ห์ของนครฉงชิ่ง(4)

  เสน่ห์ของนครฉงชิ่ง(3)
  อ่านต่อ>>

  นครฉงชิ่งในปี 1999

  นครฉงชิ่งในปี 1989

  นครฉงชิ่งในปี 1980

  นครฉงชิ่งในปี 1956
  • โครงการเขื่อนซานเสียจีนใช้เงิน 148,300 ล้านหยวน 2009/02/19
  • โครงการชลประทานช่องแคบซานเสียจะสร้างแล้วเสร็จในปีนี้ (ภ) 2009/01/12
  • โครงการเขื่อนซานเสียของจีนดําเนินการเก็บนํ้าต่อไป 2008/11/03
  • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่องแคบซานเสียได้รับการรับรองจากนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2008/11/03
  • คุณภาพน้ำในเขตอ่างเก็บน้ำช่องแคบซานเสียกล่าวโดยทั่วไปแล้วมีความมั่นคง 2008/07/04
  • โครงการซานเสียผลิตไฟฟ้ากว่า 9,000 ล้านกิโลวััตต์ 2008/04/04
  • การพัฒนาโครงการซานเสียประสบผลสำเร็จ 2008/04/04
  • หน่วยกำเนิดไฟฟ้า ๒๖ หน่วยของโครงการช่องแคบซานเสียจะเริ่มทำการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดก่อนสิ้นปีนี้ 2008/01/14
  • ระบบนิเวศของเขื่อนซันเสียในนครฉงชิ่งของจีนได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 2007/12/30
  • นครฉงชิ่งลงทุนมหาศาลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของอ่างเก็บน้ำซันเสีย 2007/12/14
  • โครงการท่องเที่ยวในช่องแคบซานเสียแม่น้ำแยงซีเกียงของจีนจะลงทุนมากถึง27000ล้านหยวน(ภ) 2007/09/17
  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 3 บนฝั่งขวาช่องแึคบซานเสียเริ่มผลิตไฟฟ้า 2007/08/21
  • จีนแก้ปัญหาการมีงานทำของผู้อพยพของเขตอ่างเก็บน้ำซันเสีย 2007/08/08
  • เขื่อนซานเสียของจีนสามารถป้องกันน้ำท่วมใหญ่ได้(ภ) 2007/08/03
  • โครงการเขื่อนซันเสียบนแม่น้ำแยงซีเกียงของจีนมีการลงทุนถึง 160,000 ล้านหยวน(ภ) 2007/07/23
  • เงินทุนอพยพชาวบ้านจากเขตช่องเเคบซานเสียเพิ่มอีก1 หมื่นล้านหยวน 2007/07/09
  • โครงการซานเสียได้รับประสิทธิผลทางเศรษฐกิจเกิน 2007/06/29
  • เครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้งในฝั่งขวาช่องแคบซันเสียเริ่มกําเนิดไฟฟ้า 2007/06/11
  • โครงการวิศวกรรมโยธาบนเขื่อนซันเสียได้สำเร็จลุล่วงกว่า 95% 2007/06/08
  • สถานีกำเนิดไฟฟ้าที่อยู่ฝั่งขวาช่องแคบซันเสียจะมีหน่วยกำเนิดไฟฟ้า 4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในปีนี้ 2007/06/06
  • เขตเขื่อนซานเสียเป็นเเหล่งท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรมอันดับหนึ่ง(ภ) 2007/06/06
  • หน่วยกำเนิดไฟฟ้าที่ผลิตในจีนเครื่องแรกของสถานนีกำเนิดไฟฟ้าช่องแคบซานเสียติดตั้งเสร็จสิ้นอย่างรอบด้าน 2007/06/04
  อ่านต่อ>>