China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
 
• อาเซียนกระชับความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น 2009YY10MM26DD
• จีนยินดีผลักดันการประชุมผู้นำเอเชียตะวันออกให้ประสบผลสำเร็จ 2009YY10MM23DD
• กระชับการติดต่อ อาเซียนพัฒนาเป็นประชาคม 2009YY10MM21DD
• เปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งที่ 6 2009YY10MM20DD
• กวางสีจะให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงงานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 6 2009YY10MM16DD
• ครอบครัวที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับลาว 2009YY10MM14DD
• ความร่วมมือระหว่างจีนกับอนุภูมิภาคอาเซียนนับวันลุ่มลึกยิ่งขึ้น 2009YY10MM09DD
• การสร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนจะทำให้ได้รับชัยชนะทั้งคู่และเอื้อประโยชน์แก่กันด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค 2009YY10MM08DD
• มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีบุกเบิกโอกาสการทํางานในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 2009YY10MM02DD
• ประกาศประเด็นของการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งที่ 6 2009YY09MM25DD
• อดีตประธานรัฐสภาไทยจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนต่อไป 2009YY09MM18DD
• การเตรียมงานมหกรรมจีน-อาเซียนดำเนินอย่างราบรื่น 2009YY09MM08DD
• เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนจะผลักดันให้สิบสองปันนานำหน้าการเปิดสู่ภายนอกของมณฑลยูนนาน 2009YY08MM24DD
• การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 41 ประสบผลสำเร็จอย่างเห็นได้ชัด 2009YY08MM21DD
• การสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนเข้าช่วงทางด่วนสู่เป้าหมาย 2009YY08MM17DD
• นักธุรกิจไทยสนใจเปิดตลาดจีน 2009YY08MM14DD
• ความร่วมมือแพนอ่าวเป่ยปู้จะพัฒนากลายเป็นช่องทางใหม่ของความร่วมมือจีน-อาเซียน 2009YY08MM07DD
• ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของจีนและอาเซียนหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษา 2009YY08MM06DD
• สหรัฐฯ กับฟิลิปปินส์จะเพิ่มความร่วมมือต้านก่อการร้าย 2009YY07MM31DD
• จีน-อาเซียนเปิดตลาดซึ่งกันและกัน เพิ่มกําลังแข่งขันส่วนภูมิภาค 2009YY07MM28DD
• เหลียวหลัง-แลหน้า ความสัมพันธ์ ๓๔ ปีไทย-จีน (2) 2009YY07MM24DD
• ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเร่งรัดให้เกาหลีเหนือกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาใหม่ 2009YY07MM24DD
• การเยือนไทยของนางฮิลลารี คลินตันมีเจตนากระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น 2009YY07MM22DD
• อาเซียนส่งเสริมการสร้างประชาคมอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภูมิภาค 2009YY07MM21DD
• การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจัดขึ้นในวันที่ 17 นี้ 2009YY07MM17DD
• เหลียวหลัง-แลหน้า ความสัมพันธ์ ๓๔ ปีไทย-จีน (1) 2009YY07MM17DD
• เหลียวหลัง-แลหน้า ความสัมพันธ์ ๓๔ ปีไทย-จีน 2009YY07MM10DD
• มณฑลยูนนานของจีนเตรียมจัดประชุมฟอรั่มท่องเที่ยวจีน-อาเซียน 2009YY06MM26DD
• จีนจัดงานส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ครั้งที่ 7 ที่เมืองคุนหมิง 2009YY06MM12DD
• โครงการสถานีไฟฟ้าพลังนํ้ากําชัย(Kamchay)กัมพูชา ตัวอย่างความสําเร็จของวิสาหกิจจีนในการ"ก้าวสู่สากล" 2009YY06MM05DD
1 2 3 4 5 6 7